Täysistunnon pöytäkirja 26/2014 vp

PTK 26/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

26. TIISTAINA 18. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.59), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.59—17.58) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.58—18.49).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Jörn Donner /r (s)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Reijo Hongisto /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pekka Ravi /kok (14.19)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen pituus myös enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään tuon saman 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimukset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinjalostustoiminnasta, eläinsuojelulain muuttamisesta ja hevostalouslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 19.3.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen