Täysistunnon pöytäkirja 27/2010 vp

PTK 27/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

27. PERJANTAINA 19. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Marko Asell /sd (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Raimo Piirainen /sd
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 19.3.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 16—22/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 10, 32, 34, 48, 52—63, 66, 68—72, 74—76/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2010 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 272/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 283/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 23.3.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen