Täysistunnon pöytäkirja 27/2013 vp

PTK 27/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

27. KESKIVIIKKONA 20. MAALISKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—17.05), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.05—18.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.59—21.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • James Hirvisaari /ps (s)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Timo Soini /ps (s)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Astrid Thors /r
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (14.34)
 • Astrid Thors /r (14.47)
 • Simo Rundgren /kesk (20.24)

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunta on 13.2.2013 antanut eduskunnalle kertomuksen järjestön parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2012 (K 3/2013 vp).

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 19.3.2013 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 47—50/2012 vp ja TPA 1—11/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 19.3.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 26/7/2013

Keskustelussa on Kaj Turunen Reijo Tossavaisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 100, ei 56; poissa 43.

( Ään. 1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus Kimmo Tiilikaisen ym. välikysymykseen kohtuuhintaisen asumisen turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Kimmo Tiilikainen. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot myös enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 29/1/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 184/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 21.3.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen