Täysistunnon pöytäkirja 28/2003 vp

PTK 28/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

28. TIISTAINA 27. TOUKOKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Arto Bryggare /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Arto Seppälä /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Suvi Lindén /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.5. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

27. ja 28.5. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.5. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Suvi Lindén /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

27. ja 28.5. edustajat

 • Roger Jansson /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Irja Tulonen /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 22. päivänä toukokuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 14/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Ulkoasiainvaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Lintilä vapautusta ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 28. päivänä toukokuuta kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 13.

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutetuksi valitun ed. Marjaana Koskisen tilalle valitaan uusi varavaltuutettu.

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 28. päivänä toukokuuta kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Valtiovarainministeri Kalliomäen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 15 minuutin puheenvuoroin, minkä jälkeen pidettävien muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—6) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

5) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2004—2007

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään eduskunnan 23. päivänä kuluvaa toukokuuta pidetyssä istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2004—2007.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

6) Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2003 vp (Anni Sinnemäki /vihr)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona kello 16.

Täysistunto lopetetaan keskiviikkona 28. päivänä toukokuuta kello 0.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen