Täysistunnon pöytäkirja 28/2004 vp

PTK 28/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

28. TORSTAINA 18. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Antero Kekkonen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18. ja 19.3 edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

18.—20.3. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.3. edustaja

 • Ville Itälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.3. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Minna Sirnö /vas

18. ja 19.3. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Hannu Takkula /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2004 vp (Reino Ojala /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 18/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 21/2004 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 17.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen