Täysistunnon pöytäkirja 28/2005 vp

PTK 28/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

28. PERJANTAINA 18. MAALISKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.3. edustajat

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.3. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Roos /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.3. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Terhi Peltokorpi /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 17—19/2005 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1039, 1052, 1057—1068/2004 vp, 2, 4, 5, 7, 11, 14—17, 22, 24, 25, 29, 32, 34, 37, 39, 45/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 277/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 270/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 226/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 113/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 195/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 29. päivänä maaliskuuta kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen