Täysistunnon pöytäkirja 28/2006 vp

PTK 28/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

28. TORSTAINA 23. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Astrid Thors /r
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Liisa Jaakonsaari /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.3. edustaja

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

23.3. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

23. ja 24.3. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps

23.—27.3. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.3. edustaja

 • Klaus Hellberg /sd

23. ja 24.3. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.3. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd

23. ja 24.3. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Olli Nepponen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistan mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Mari Kivinimi ja varajäseneksi ed. Aila Paloniemi.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2006 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2006 vp (Annika Lapintie /vas)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

5) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 8/2006 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 20/2006 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 220/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​