Täysistunnon pöytäkirja 28/2007 vp

PTK 28/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

28. PERJANTAINA 25. TOUKOKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Stefan Wallin /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.5. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk

25.—28.5. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.5. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 25. päivänä toukokuuta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 8—23/2007 vp, joista hallituksen esitys n:o 15 on esitys vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvioesityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 29. päivänä toukokuuta kello 12.

__________

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2008—2011

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella tältä päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2008—2011.

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 24. päivänä toukokuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 1—16/2007 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 7, 10—14, 17, 18, 20/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 30/16/2007

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen