Täysistunnon pöytäkirja 28/2009 vp

PTK 28/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

28. PERJANTAINA 20. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.02—13.41).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.3. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

22.—24.3. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.3. edustaja

 • Heli Järvinen /vihr

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 24, 37, 52, 54, 55, 58—63, 65—71, 73, 75, 76, 79—82, 85—87, 91, 97, 100, 104, 105, 113, 122/2009 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on 17.3.2009 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 1—21/2009 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2009 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2009 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—9/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 18.3.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 26/2/2009

Yleiskeskustelussa on ed. Kari Rajamäki ed. Reijo Laitisen kannattamana tehnyt seuraavan vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen: "Hallituksen talouspoliittiset elvytystoimet ovat olleet väärin kohdennettuja, riittämättömiä ja liian hitaita estämään Suomen talouden laman syvenemisen, työttömyyden kasvun, kuntatalouden rahoituskriisin ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisen, ja hallitus ei siksi nauti eduskunnan luottamusta."

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Menot

Menoja koskevat ehdotukset

Seuraavat menoja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Minna Sirnö /vas Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 24.30.66 lisäyksenä 10 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 2)

2. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 8 500 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

3. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 26.40.01 lisäyksenä 3 150 000 euroa Maahanmuuttoviraston käsittelyaikojen nopeuttamiseen. (Vastalause 2)

4. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 26.40.01 lisäyksenä 3 150 000 euroa Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin. (Vastalause 1)

5. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentilta 27.10.18 vähennettäväksi 13 000 000 euroa materiaalihankintoihin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 2)

6. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: luvun 27.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että sotilaallisen kriisinhallinnan osuus uhkaa jatkuvasti kasvaa siviilikriisinhallinnan jäädessä jälkeen, ja edellyttää hallituksen ryhtyvän tasapainottamaan tätä suhdetta." (Vastalause 2)

7. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 50 000 000 euroa yleissivistävien oppilaitosten peruskorjaushankkeiden rahoitukseen, ja samalla myöntämisvaltuutta korotetaan 40 000 000 euroa. (Vastalause 2)

8. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 50 000 000 euroa oppilaitosten perustamiskustannuksiin ja että momentin myöntövaltuutta korotetaan 40 000 000 euroa. (Vastalause 1)

9. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin. (Vastalause 2)

10. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin. (Vastalause 1)

11. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 29.30.31 lisäyksenä 40 000 000 euroa ammatilliseen lisäkoulutukseen. (Vastalause 2)

12. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 29.30.31 lisäyksenä 40 000 000 euroa ammatilliseen lisäkoulutukseen. (Vastalause 1)

13. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 10 000 000 euroa oppisopimuskoulutukseen, josta osoitetaan 7 000 000 euroa korkeakoulujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen. (Vastalause 2)

14. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 10 000 000 euroa oppisopimuskoulutukseen, josta 7 000 000 euroa osoitetaan korkeakoulujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen tarjontaan. (Vastalause 1)

15. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 29.50.01 lisäyksenä 25 000 000 euroa yliopistojen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

16. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 16 000 000 euroa vesihuolto- ja tulvasuojelutöihin. (Vastalause 2)

17. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 16 000 000 euroa maaseudun vesi- ja viemärihuollon rakentamiseen. (Vastalause 1)

18. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 50 000 000 euroa perustienpitoon ja kehittämishankkeisiin. (Vastalause 2)

19. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 50 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 1)

20. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa Hämeentien (kantatie 45) parantamiseen Tuusulassa. (LTA 2)

21. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Jokelantien ja Eriksnäsintien (maantie 1421) kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (LTA 1)

22. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 31.10.22 lisäyksenä 50 000 000 euroa perusradanpitoon. (Vastalause 2)

23. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 31.10.22 lisäyksenä 50 000 000 euroa perusradanpitoon. (Vastalause 1)

24. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 30 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. (Vastalause 2)

25. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 30 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen. (Vastalause 1)

26. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.30.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa työvoima- ja elinkeinokeskusten ja työvoimatoimistojen neuvontapalveluihin. (Vastalause 2)

27. Kari Rajamäki /sd Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 50 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. (Vastalause 1)

28. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 80 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. (Vastalause 2)

29. Kari Rajamäki /sd Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 5 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin. (Vastalause 1)

30. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 25 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin. (Vastalause 2)

31. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 900 000 euroa velkaneuvontaan. (Vastalause 3)

32. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa velkaneuvonnan voimavarojen lisäämiseen. (Vastalause 2)

33. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.50.63 lisäyksenä 6 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan sitomattomaan osuuteen. (Vastalause 2)

34. Kari Rajamäki /sd Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa energiatukiin. (Vastalause 1)

35. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa energiatukeen ja että valtuutta samalla korotetaan 108 000 000 euroon. (Vastalause 2)

36. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.10.54 lisäyksenä 90 000 000 euroa yleisen asumistuen parantamiseen 1.4.2009 alkaen. (Vastalause 1)

37. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentin 33.10.54 perusteluissa lausuttavaksi: "Asumiskustannukset sekä kovanrahan että sosiaalisissa vuokra-asunnoissa ovat nousseet nopeammin kuin asukkaiden reaalitulot, minkä vuoksi eduskunta edellyttää asumistuen parantamista ja samalla asumistukilain yksinkertaistamista." (Vastalause 2)

38. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 30 000 000 euroa, josta 15 000 000 euroa työttömyysturvalain mukaisen sovitellun työttömyysetuuden budjettiperusteiseen uudistamiseen ja 15 000 000 euroa työttömyysturvalain mukaisen perusturvan budjettiperusteiseen korottamiseen 700 euroksi kuukaudelta 1.7.2009 alkaen. (Vastalause 2)

39. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 90 000 000 euroa työmarkkinatuen budjettiperusteiseen korottamiseen 1.4.2009 alkaen. (Vastalause 1)

40. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 133 000 000 euroa työmarkkinatuen budjettiperusteiseen korottamiseen 700 euroksi kuukaudelta 1.7.2009 alkaen. (Vastalause 2)

41. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.20.54 lisäyksenä 10 000 000 euroa ylläpitokorvauksen kaksinkertaistamiseksi. (Vastalause 2)

42. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.20.54 lisäyksenä 10 000 000 euroa ylläpitokorvauksen korottamiseen 1.4.2009. (Vastalause 1)

43. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 2 000 000 euroa, josta 1 500 000 euroa osoitetaan Kelan psykoterapiakuntoutuksen määrärahoihin ja 500 000 euroa monikkoperheiden isien isyyslomien pidentämiseen 1.4.2009 alkaen. (Vastalause 1)

44. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 60 000 000 euroa vähimmäispäivärahatason nostamiseksi budjettiperusteisesti. (Vastalause 2)

45. Johanna Ojala-Niemelä /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 5 000 000 euroa pienituloisten eläkeläisten kotitaloudessa ulkopuolisella teetettävän kotitalousvähennykseen kuuluvan työn tukemiseen. (LTA 4)

46. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 42 000 000 euroa eläkkeensaajien asumistuen parantamiseen 1.4.2009 alkaen. (Vastalause 1)

47. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 380 000 000 euroa kansaneläkkeen budjettiperusteiseksi korottamiseksi 700 euroksi kuukaudelta. (Vastalause 2)

48. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 200 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin. (Vastalause 3)

49. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 450 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin. (Vastalause 1)

50. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 800 000 000 euroa kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin. (Vastalause 2)

51. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 61 000 000 euroa valtionavustuksena kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin. (Vastalause 2)

52. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 61 000 000 euroa, josta 1 000 000 euroa kohdennetaan lapsiperheiden kotipalvelun tehostamiseen ja 60 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten peruskorjauksiin. (Vastalause 1)

53. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 12 000 000 euroa toimeentulotuen lapsen perusosan korottamiseksi 30 eurolla kuukaudessa 1.4.2009 lukien. (Vastalause 1)

54. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 50 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan nostamiseen budjettiperusteisesti 700 euroon kuukaudessa. (Vastalause 2)

55. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa Hyrylän itäisen siirtoviemärin rakentamiseen. (LTA 8)

56. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa ympäristötöihin. (Vastalause 2)

57. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa ympäristötöihin. (Vastalause 1)

58. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.20.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa asumisen kehittämisen tutkimustoimintaan. (Vastalause 2)

59. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 35.20.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenoihin vanhojen vuokra-asuntojen energiatehokkuuteen sidotun korjausrakentamismallin kehittämiseksi. (Vastalause 1)

60. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.20.56 lisäyksenä 74 000 000 euroa asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin tarkoitetun suhdanneluonteisen avustuksen tukiprosentin korottamiseen 10 prosentista 15 prosenttiin. (Vastalause 2)

61. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentin 35.20.56 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa tarvittavat esitykset remonttien tasapuoliseksi tukemiseksi asumismuotoon katsomatta." (Vastalause 1)

62. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "että vuonna 2009 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää valtionavustuslain (688/2001) nojalla myönnettävien muille kuin erityisryhmille rakennutettavien vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukaisia määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 60 000 000 euroa. Käynnistysavustuksen suuruus on enintään 10 prosenttia, mikä vähennetään korkotukilainan määrästä ja että vuonna 2009 tulee vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) sekä sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (666/2001) perusteella lainansaajan maksettavaksi jäävän perusomavastuun korkotukilainan korosta säädetty prosenttimäärä puolittaa valmistuvien uusien asuntojen asumiskustannusten pitämiseksi kohtuullisena." (Vastalause 1)

63. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "että eduskunta edellyttää, että vuonna 2009 ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen." (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 61; poissa 37.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 59; poissa 37.

( Ään. 2 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 3 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 4 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 3 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 60; poissa 35.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 20, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 54, tyhjiä 4; poissa 35.

( Ään. 5 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 7 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 8 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 7 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 59; poissa 35.

( Ään. 6 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 9 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 10 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 9 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 63; poissa 35.

( Ään. 7 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 11 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 12 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 11 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 61; poissa 35.

( Ään. 8 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 13 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 14 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 13 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 63; poissa 35.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 60; poissa 37.

( Ään. 10 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 16 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 17 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 16 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 64; poissa 36.

( Ään. 11 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 18 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 19 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 18 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 97, ei 66; poissa 36.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 30, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 29, tyhjiä 1; poissa 37.

( Ään. 14 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 22 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 23 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 22 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 65; poissa 35.

( Ään. 15 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 24 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 25 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 24 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 61; poissa 35.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 60; poissa 36.

( Ään. 17 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 28 äänestetään ensin ed. Kari Rajamäen ehdotusta 27 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 28 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 27 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 27 äänin

jaa 142, ei 22; poissa 35.

( Ään. 18 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 27 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 61; poissa 36.

( Ään. 19 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 30 äänestetään ensin ed. Kari Rajamäen ehdotusta 29 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 30 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 29 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 29 äänin

jaa 143, ei 21; poissa 35.

( Ään. 20 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 29 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 65; poissa 35.

( Ään. 21 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 32 äänestetään ensin ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta 31 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 32 ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta 31 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 31 äänin

jaa 105, ei 59; poissa 35.

( Ään. 22 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 31 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 66; poissa 35.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 42; poissa 37.

( Ään. 24 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 35 äänestetään ensin ed. Kari Rajamäen ehdotusta 34 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 35 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 34 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 34 äänin

jaa 141, ei 22; poissa 36.

( Ään. 25 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 34 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 60; poissa 37.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 60; poissa 38.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 62; poissa 39.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 30; poissa 39.

( Ään. 29 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 40 äänestetään ensin ed. Kari Rajamäen ehdotusta 39 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 40 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 39 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 39 äänin

jaa 140, ei 21; poissa 38.

( Ään. 30 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 39 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 57; poissa 40.

( Ään. 31 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 41 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 42 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 41 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 59; poissa 37.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 64; poissa 37.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 28; poissa 38.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 45; poissa 40.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 97, ei 63; poissa 39.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 34; poissa 39.

( Ään. 37 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 50 äänestetään ensin ed. Kari Rajamäen ehdotusta 49 vastaan, sitten voittaneesta ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta 48 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 50 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 49 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 49 äänin

jaa 141, ei 21; poissa 37.

( Ään. 38 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 49 ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta 48 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 48 äänin

jaa 104, ei 58; poissa 37.

( Ään. 39 )

3) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 48 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 66; poissa 37.

( Ään. 40 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 52 äänestetään ensin ed. Mikko Kuopan ehdotusta 51 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 52 ed. Mikko Kuopan ehdotusta 51 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 51 äänin

jaa 116, ei 43, tyhjiä 2; poissa 38.

( Ään. 41 )

2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 51 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 95, ei 66; poissa 38.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 94, ei 66; poissa 39.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 27, tyhjiä 1; poissa 40.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 27, tyhjiä 1; poissa 37.

( Ään. 45 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 56 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 57 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 56 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 59; poissa 37.

( Ään. 46 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 58 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 59 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 58 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 59; poissa 38.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 25; poissa 37.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 66; poissa 37.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 59; poissa 37.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 59; poissa 37.

( Ään. 51 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokat 24—33 ja 35 mietinnön mukaisina.

Tulot

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt osastot 11—13 ja 15 mietinnön mukaisina.

Yleisperustelut

Yleisperusteluja koskevat ehdotukset

Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

64. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön kannattamana: yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus pyrkii Euroopan unionin puitteissa siihen, että jäsenmaat sitoutuisivat tähänastista selvästi suurempaan talouden elvyttämiseen, sillä vain EU:n ja muiden suurten talouksien yhteistoimilla voidaan turvata Suomen vientiteollisuuden työpaikat." (Vastalause 2)

65. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön kannattamana: yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että tuloverotusta korjataan oikeudenmukaisemmaksi ja otetaan käyttöön suurten varallisuuksien vero." (Vastalause 2)

66. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön kannattamana: yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa pikaisesti esityksen energiayhtiöiden windfall-voittojen verottamisesta." (Vastalause 2)

67. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen kannattamana: yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korjaa veropoliittista linjaansa oikeudenmukaisempaan suuntaan niin, että verotus perustuu veronmaksukykyyn ja varallisuuteen sekä veropohja pidetään laajana ja tiiviinä. Veropolitiikalla ei pidä luoda varakkaiden ja hyväosaisten verovapaata luokkaa. Veropolitiikalla pitää edistää oikeudenmukaista tulonjakoa ja tukea työllisyyttä sekä torjua ympäristö- ja terveyshaittoja."

68. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen kannattamana: yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus esittää vuosille 2010—2011 ulottuvan talouspoliittisen linjan, jolla vahvistetaan talouskasvua, parannetaan työllisyyttä ja turvataan hyvinvointivaltion palvelut sekä laaditaan kansantalouden kannalta uskottava ja kestävä velanhallinta."

69. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen kannattamana: yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa vero- ja menopolitiikkaansa valtiotalouden kannalta tasapainoisemmalle linjalle. Hallitus on tähän asti keventänyt verotusta ja tehnyt uusia lähivuosina maksuun lankeavia menopäätöksiä useiden miljardien eurojen edestä. Nämä vero- ja menopäätökset rasittavat valtiontaloutta ja kasvattavat velkaa tuntuvasti lähivuosina. Hallituksen on laajennettava veropohjaa tehostamalla harmaan talouden ja rikollisuuden torjuntaa ja mm. toteuttamalla windfall-vero."

70. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen kannattamana: yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa työ- ja elinkeinotoimistojen resursseja voimakkaasti. Työvoimapolitiikan määrärahat tulee nostaa vuoden 2008 tasolle. Irtisanottavien ja lomautettavien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia on tuettava ja työvoimakoulutuksen tarjontaa sekä valtion ja kuntien tukityöllistämismahdollisuuksia parannettava. Uusien työpaikkojen luomisessa on toimittava määrätietoisesti. Henkilöstön irtisanomisohjelmaksi muodostunut valtion tuottavuusohjelma tulee pysäyttää."

71. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen kannattamana: yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että kuntien rahoituspohjaa vahvistetaan, jotta kunnat pystyvät tulevaisuudessa selviytymään kasvavista palveluhaasteista. Kuntien palvelurakenteita on kehitettävä ja tehostettava. Peruspalveluiden järjestämisen tulee perustua vahvoihin peruskuntiin. Lasten ja nuorten sekä vanhusten ja vammaisten julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on parannettava ja kansalaisten tasavertaisuutta omaishoidossa vahvistettava."

72. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen kannattamana: yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien aseman kohentamiseksi on korotettava perusturvan tasoa, erityisesti asumistukea ja työmarkkinatukea sekä lapsiperheiden toimeentulotukea. Kunnallisveron perusvähennyksen taso on nostettava vähintään 3 000 euroon ja tästä syntyvät verotulojen menetykset on korvattava kunnille täysimääräisesti."

73. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen kannattamana: yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa ilmastopolitiikkaansa ja yhdistää taloudellisen elvytyksen ja työllisyyden vahvistamisen kestävään ilmastopolitiikkaan sekä lisää panostuksia ympäristöystävällisen teknologian kehittämiseen, uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edistämiseen ja joukkoliikenteen parantamiseen."

74. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa seuraavaa lausumaa: "Hallituksen talouspoliittiset elvytystoimet ovat olleet väärin kohdennettuja, riittämättömiä ja liian hitaita estämään Suomen talouden laman syvenemisen, työttömyyden kasvun, kuntatalouden rahoituskriisin ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisen, ja hallitus ei siksi nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 2)

75. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana ehdottaa seuraavaa lausumaa: " Hallituksen talouspoliittiset elvytystoimet ovat olleet väärin kohdennettuja, riittämättömiä ja liian hitaita estämään Suomen talouden laman syvenemisen, työttömyyden kasvun, kuntatalouden rahoituskriisin ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisen, ja hallitus ei siksi nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 3)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 53, tyhjiä 5; poissa 39.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 35, tyhjiä 1; poissa 39.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 64; poissa 39.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 95, ei 66; poissa 38.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 95, ei 66; poissa 38.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 95, ei 65; poissa 39.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 94, ei 66; poissa 39.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 95, ei 66; poissa 38.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 93, ei 66; poissa 40.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 95, ei 65; poissa 39.

( Ään. 61 )

Puhemies:

Epäluottamuslausetta hallitukselle tarkoittavat ed. Mikko Kuopan ehdotus 74, ed. Bjarne Kalliksen ehdotus 75 ja ed. Kari Rajamäen yleiskeskustelussa tekemä ehdotus ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 74, ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 75 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 95, ei 66; poissa 38.

( Ään. 62 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt yleisperustelut mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 217/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 222/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 24.3.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​