Täysistunnon pöytäkirja 28/2010 vp

PTK 28/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

28. TIISTAINA 23. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.59—17.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 71 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marko Asell /sd (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Matti Kauppila /vas (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Lauri Kähkönen /sd (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (e)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Tero Rönni /sd (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jouko Laxell /kok (14.51)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 18.3.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 6, 7/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 283/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 29/1/2010

2) Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2010 vp

Lakialoite  LA 46/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 5/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 24.3.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​