Täysistunnon pöytäkirja 28/2013 vp

PTK 28/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

28. TORSTAINA 21. MAALISKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.24), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.24—19.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.00—21.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Juho Eerola /ps
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Lasse Männistö /kok
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Thomas Blomqvist /r (16.38)
 • Markus Mustajärvi /vr (16.40)
 • Lasse Männistö /kok (16.51)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta. Asian esittelee ministeri Räsänen. (Hälinää)

Jos ministeri odottaa hetken aikaa, niin että saadaan sali hiljentymään. — Neuvonpidot pyydetään siirtämään salin ulkopuolelle vakiintuneen käytännön mukaisesti. (Puhemies koputtaa) No niin, arvoisat edustajat, ministeri odottaa täällä, että hän pääsisi puhumaan. Salin ulkopuolella on paljon tilaa neuvonpitoja varten. Edustaja Pekkarinen, pääministeri, ryhmänjohtaja Orpo, pyydän myös teitä siirtämään palaverinne ulos salista. Edustaja Kokko, ministeri Gustafsson, pyydän siirtämään palaverin salin ulkopuolelle, jotta voidaan keskittyä tähän käsittelyssä olevaan tärkeään asiaan. — Olkaa hyvä!

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 29/2/2013

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 22.3.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​