Täysistunnon pöytäkirja 28/2014 vp

PTK 28/2014 vp

Tarkistettu versio2.0

28. TORSTAINA 20. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.01) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.01—18.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Reijo Hongisto /ps (s)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Mikael Jungner /sd
 • Mika Kari /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Anne Louhelainen /ps
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Pirkko Mattila /ps
 • Silvia Modig /vas
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Ville Vähämäki /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Tuula Peltonen /sd (16.18)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (16.23)
 • Mats Nylund /r (16.25)
 • Pirkko Mattila /ps (16.36)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän läsnä olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. (Hälinää — Puhemies koputtaa) Pyydän siirtämään neuvonpidot istuntosalin ulkopuolelle ja keskittymään edustaja Rossin vakavaan sanomaan. — Olkaa hyvä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 4/2014 vp (Timo Heinonen /kok)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4) Laki konkurssilain 1 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2014 vp (Teuvo Hakkarainen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Laki työaikalain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2014 vp (Jukka Kärnä /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Laki potilasvahinkolain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2014 vp (Eeva-Maria Maijala /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 21.3.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​