Täysistunnon pöytäkirja 29/2004 vp

PTK 29/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

29. PERJANTAINA 19. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.3. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

21.—23.3. edustaja

 • Jari Vilén /kok

22. ja 23.3. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

22.—25.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr

22.—31.3. edustajat

 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.3. edustaja

 • Ville Itälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

__________

Hiljainen hetki Konginkankaan liikenneonnettomuuden johdosta

Ensimmäinen varapuhemies:

Arvoisat edustajat! Aamun uutiset ovat hiljentäneet koko Suomen. Keski-Suomessa Konginkankaalla aamuyöllä tapahtunut vakava liikenneonnettomuus riisti hengen 24 nuorelta ihmiseltä ja vammautti lisäksi useita matkustajia. Lappiin suuntautunut lomamatka muuttui hetkessä painajaiseksi. Onnettomuus koskettaa menehtyneiden ja loukkaantuneiden omaisia ja läheisiä, joiden järkytystä ja surua ei voi mitata. Meidän kaikkien suomalaisten myötätunto ja osanotto voi vain vähäisessä määrin lohduttaa teitä tällä raskaalla hetkellä.

Onnettomuudessa menehtyneet ja loukkaantuneet olivat pääasiassa nuoria ihmisiä, joiden elämä katkesi äkillisesti. Monessa kodissa koetaan nyt sanattoman ja kaiken voittavan tuskan hetkiä. Odotukset, toiveet ja unelmat ovat romahtaneet. Uhrit, joiden toiveet ja tavoitteet vakavan loukkaantumisen myötä muuttuivat pysyvällä tavalla, joutuvat etsimään uudet lähtökohdat elämälleen. Me toivomme heille voimia voittaa ne vaikeudet ja esteet, joita he joutuvat kohtaamaan.

Vaikka liikenneturvallisuutta on vuosien kuluessa monin eri tavoin kohennettu, ei kaikkia riskejä voida koskaan eliminoida. Olosuhteiden summa ja sattuma johtivat tässä tapauksessa riskien toteutumiseen pahimmalla mahdollisella tavalla. Viime kädessä sallimus ohjaa kulkuamme, ja mahdollisuutemme vaikuttaa asioiden kulkuun on aina rajallinen.

Hiljennymme hetkeksi ottaaksemme osaa liikenneonnettomuuden uhrien omaisten ja läheisten suruun.

Hetken hiljaisuus.

Puhemiehen puhetta edustajat kuuntelevat seisoallaan.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 19. päivänä maaliskuuta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 26—31/2004 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 703, 707—709, 712—714, 716—718, 722, 723/2003 vp, 1, 2, 4—6/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2004 vp

Lakialoite  LA 4/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen