Täysistunnon pöytäkirja 29/2005 vp

PTK 29/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

29. TIISTAINA 29. MAALISKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.3. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

29.—31.3. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

29.3.—8.4. edustaja

 • Virpa Puisto /sd

29.3.—9.4. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

29.3.—12.4. edustaja

 • Katri Komi /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

29.3. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Leena Luhtanen /sd
 • Ilkka Taipale /sd

29.3.—15.4. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk (isyysloma)

29.3.—17.4. edustaja

 • Miapetra Kumpula /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.3. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Roger Jansson /r
 • Minna Lintonen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Arto Seppälä /sd

29. ja 30.3. edustaja

 • Pekka Kuosmanen /kok

29.3.—1.4. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Suvi Lindén /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 17. ja 23. päivänä maaliskuuta 2005 päivätyillä kirjelmillään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 10, 11/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 10 osalta lakivaliokunnan sekä

asian U 11 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 113/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 30/1/2005

2) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 30/2/2005

3) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 270/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​