Täysistunnon pöytäkirja 29/2012 vp

PTK 29/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

29. TIISTAINA 27. MAALISKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.09—15.56) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.56—17.21).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Satu Haapanen /vihr (s)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Johanna Jurva /ps
 • Timo Kalli /kesk
 • Mika Kari /sd (s)
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Markus Lohi /kesk (s)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Sofia Vikman /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Timo Heinonen /kok (14.57)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 22.3.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 16—18/2012 vp. Hallituksen esitykset ovat tänään lähetekeskustelussa.

__________

Hallituksen esitysten peruuttaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 22.3.2012 peruuttanut eduskunnalle annetut hallituksen esitykset HE 142/2011 vp sotilaskurinpitolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä HE 143/2011 vp laiksi rikostorjunnasta Puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Hallituksen esitys 142 on valmisteltavana lakivaliokunnassa, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto, ja esitys 143 hallintovaliokunnassa, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 22.3.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 15—16/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 15 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 16 sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunta on 17.2.2012 antanut eduskunnalle kertomuksen järjestön parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2011 (K 3/2012 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 36, 50, 81, 87—92, 94—96, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 112, 113, 116, 118, 119, 122—127, 129, 130, 135—138, 154, 155, 161, 165/2012 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Saara Karhu vapautusta liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 28.3.2012 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen annettavien selitysten hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja suostumuksista selitysten antamiseen ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan ja antoi suostumukset selitysten antamiseen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 32 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle tutkimus-, kehitys-, testaus- ja arviointihankkeista Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen ja yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimukset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuosilta 2009 ja 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 28.3.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​