Täysistunnon pöytäkirja 29/2013 vp

PTK 29/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

29. PERJANTAINA 22. MAALISKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • James Hirvisaari /ps (s)
 • Arja Juvonen /ps
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 20.3.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 19—20/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 31, 61, 68, 76, 80, 84, 87—89, 91—93, 95, 97, 100, 101, 103, 105, 107, 110, 112, 114, 116, 120, 121, 124, 129, 143, 158/2013 vp.

__________

Toimenpidealoitteen siirto

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on tänään 22.3.2013 päättänyt, että sosiaali- ja terveysvaliokuntaan 19.3.2013 lähetetty toimenpidealoite TPA 5/2013 vp opintotuen tulorajojen korottamisesta siirretään käsiteltäväksi sivistysvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Kimmo Tiilikaisen ym. välikysymyksestä kohtuuhintaisen asumisen turvaamisesta. Keskustelu asiasta päättyi 20.3.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 27/2/2013

Keskustelussa on tehty seuraava ehdotus epäluottamuksen antamisesta valtioneuvostolle:

Kimmo Tiilikainen Juha Väätäisen kannattamana: "Eduskunta katsoo, että hallitus on monilla toimilla lisännyt asumiskustannuksia, passiivisuudellaan saanut aikaan sen, että kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta on romahtanut ja keskittämispolitiikallaan pahentanut asuntokurjuutta. Tämän vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotuksesta on äänestettävä. Joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Kimmo Tiilikaisen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle.

Äänestyksessä eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 103, ei 61; poissa 35.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.3.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 28/4/2013

Ryhdytään käsittelemään muutosehdotuksia.

Päätökset

25 §

Eeva-Maria  Maijala  /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 25 § hyväksytään vastalauseen mukaisesti.

Annika Saarikko /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Maijalan esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eeva-Maria Maijala on Annika Saarikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 25 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 56; poissa 37.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 ja 44 luvun sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 2/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta sekä laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 182/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 201/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 2.4.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​