Täysistunnon pöytäkirja 29/2014 vp

PTK 29/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

29. PERJANTAINA 21. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 50 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Reijo Hongisto /ps (s)
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Mikael Jungner /sd
 • Mika Kari /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Anne Louhelainen /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Mauri Pekkarinen /kesk (s)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr (s)
 • Stefan Wallin /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 20.3.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 11—16/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 51—64, 69, 71, 86, 103/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 30/7/2014

2) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 186/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 213/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 25.3.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​