Täysistunnon pöytäkirja 3/2006 vp

PTK 3/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

3. TIISTAINA 7. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Anne Huotari /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.2. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

7.2. edustaja

 • Sari Essayah /kd

7. ja 8.2. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Satonen /kok

7.—10.2. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk

7.—12.2. edustaja

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.2. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.2. edustajat

 • Juha Rehula /kesk
 • Ilkka Taipale /sd

7.2. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Irina Krohn /vihr
 • Jere Lahti /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Matti Väistö /kesk

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 1. päivänä helmikuuta 2006 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut pääministeri Matti Vanhasen ja ministereiden Jan-Erik Enestam, Antti Kalliomäki, Erkki Tuomioja, Mauri Pekkarinen, Tarja Filatov, Leena Luhtanen, Ulla-Maj Wideroos, Liisa Hyssälä, Tuula Haatainen, Tanja Karpela, Mari Kiviniemi ja Susanna Huovinen ilmoitukset muutoksista heidän aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun valtiovarainvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Heikki A. Ollila.

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Anne Holmlund,

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Jouko Laxell ja

Asia on loppuun käsitelty.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali.

Kun vaalia varten vaalisäännön 8 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat edustajat:

Sihteeri lukee:

Listalta n:o 1

jäseniksi:

 • Arja Alho /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Outi Ojala /vas

varajäseniksi:

 • Klaus Hellberg /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Listalta n:o 2

jäseniksi:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Pehr Löv /r
 • Tarja Cronberg /vihr

varajäseniksi:

 • Mika Lintilä /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Roger Jansson /r
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jyrki Kasvi /vihr

Toinen varapuhemies:

Merkitään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan koolle kutsumista varten annan puheenvuoron ed. Saarikankaalle.

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa herra puhemies, ärade talman! Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidetään torstaina 9. helmikuuta kello 8.30 suuren valiokunnan kokoushuoneessa F-rakennuksessa.

__________

3) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali.

Kun vaalia varten vaalisäännön 8 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat edustajat:

Sihteeri lukee:

Listalta n:o 1

jäseniksi:

 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd

varajäseniksi:

 • Minna Lintonen /sd
 • Kalevi Olin /sd

Listalta n:o 2

jäseniksi:

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok

varajäseniksi:

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Irina Krohn /vihr

Toinen varapuhemies:

Merkitään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan koolle kutsumista varten annan puheenvuoron ed. Drombergille.

Kaarina Dromberg /kok:

Herra puhemies! Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidetään torstaina 16. helmikuuta kello 13.30 kokoushuoneessa A 116.

__________

4) Suomen Pankin tilintarkastajien vaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Suomen Pankin tilintarkastajien vaali.

Kun vaalia varten vaalisäännön 8 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on Suomen Pankin tilintarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat henkilöt:

Sihteeri lukee:

Listalta n:o 1

tilintarkastajiksi:

 • Kansanedustaja Arto Bryggare /sd
 • KHT Veli Vanhanen

varajäseniksi:

 • Kansanedustaja Sirpa Paatero /sd
 • KHT Arto Kuusiola

Listalta n:o 2

tilintarkastajiksi:

 • Kansanedustaja Esko Kiviranta /kesk
 • KHT Markku Koskela ja 
 • Kansanedustaja Timo Seppälä /kok

varajäseniksi:

 • Kansanedustaja Mika Lintilä /kesk
 • KHT Keijo Kauppinen ja 
 • Kansanedustaja Olli Nepponen /kok

Toinen varapuhemies:

Merkitään.

Toinen varapuhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 5) asiana on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että hallintoneuvoston jäseniksi ovat tulleet valituiksi ehdokaslistojen mukaisesti

toiminnanjohtaja Pauliina Arola ja

kansanedustaja Astrid Thors/r.

Toinen varapuhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 218/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 219/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 220/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 221/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 222/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 223/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 224/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys laiksi patenttilain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 225/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 226/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

15) Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 227/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

16) Hallituksen esitys laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 228/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 229/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

18) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 230/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​