Täysistunnon pöytäkirja 3/2012 vp

PTK 3/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

3. KESKIVIIKKONA 8. HELMIKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.08—16.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.00—16.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Heikki Autto /kok (s)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Mika Kari /sd (e)
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Timo Soini /ps
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd (s)
 • Kaj Turunen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Maria Guzenina-Richardson /sd (14.34)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle sotilaskurinpitolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2011 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi säteilylain ja terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2011 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle Mauri-tiuksen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n ja tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen annettavien selitysten hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain muuttamisesta ja tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 9.2.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​