Täysistunnon pöytäkirja 3/2014 vp

PTK 3/2014 vp

Tarkistettu 2.0

3. KESKIVIIKKONA 5. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—17.09) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.09—18.50).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Olli Immonen /ps
 • Pauli Kiuru /kok
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pauli Kiuru /kok (14.19)
 • Antti Rantakangas /kesk (15.40)

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on 31.12.2013 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan.

Selvitys on nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2014 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2014 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä. Pääministerin ilmoituksen johdosta käydään valtiopäivien avauskeskustelu.

Pääministeri Jyrki Kataisen puheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen on pääministerin enintään 5 minuutin puheenvuoro. Tämän jälkeen seuraa debatti, jonka alussa myönnän pääsääntöisesti 1 minuutin puheenvuoroja pääministerille ja kahden oppositioryhmän ryhmänjohtajille. Tämän jälkeen avauskeskustelu jatkuu normaalina debattina. Puheenvuorot varataan V-painiketta käyttäen.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 219/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Aloitetaan asiasta keskustelu, ja kaksi ministereiden esittelypuheenvuoroa aluksi. Ministeri Huovinenko aloittaa? Olkaa hyvä.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 211/2013 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 212/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 213/2013 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 215/2013 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 217/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 218/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 220/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n ja rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 188/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 6.2.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​