Täysistunnon pöytäkirja 30/2003 vp

PTK 30/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

30. TIISTAINA 3. KESÄKUUTA 2003

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Arto Seppälä /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.6. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

3. ja 4.6. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

3.—5.6. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.6. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.6. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Marja Tiura /kok

3.—5.6. edustaja

 • Arto Seppälä /sd

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 28. päivänä toukokuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 15—18/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 15 osalta hallintovaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asioiden U 16 ja U 17 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 18 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 6, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 23/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—62/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2003 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki rikoslain 17 luvun 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 33/2003 vp (Päivi Räsänen /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 3 ja 6 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 36/2003 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

6) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 37/2003 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2003 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 40/2003 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2003 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen