Täysistunnon pöytäkirja 30/2004 vp

PTK 30/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

30. TIISTAINA 23. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Christina Gestrin /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.3. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk

23. ja 24.3. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd

23.—25.3. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.3. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

23. ja 24.3. edustaja

 • Kalevi Lamminen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.3. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 30/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 31/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen