Täysistunnon pöytäkirja 30/2005 vp

PTK 30/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

30. KESKIVIIKKONA 30. MAALISKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk

30. ja 31.3. edustajat

 • Matti Kangas /vas
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

30.3.—1.4. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.3. edustajat

 • Annika Lapintie /vas
 • Leena Luhtanen /sd

30.3.—3.4. edustaja

 • Antti Kaikkonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.3. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Lasse Virén /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 113/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 29/1/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Paula Risikko ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Risikon ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1 ja 2 §, 1 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 3—5 § hyväksytään keskustelutta.

6 §

Keskustelu:

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 6 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti, mikä tarkoittaa, että työnantajan on mahdollista käyttää ammattinimikkeenä myös alan tutkintonimikkeitä.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Risikon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Paula Risikko ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Risikon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 §

Keskustelu:

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 7 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti, mikä tarkoittaa, että lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksissa mainitaan myös maisterin tutkinto.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Risikon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Paula Risikko ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Risikon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 §

Keskustelu:

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 8 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti, mikä tarkoittaa, että siinä tarkennetaan kelpoisuusvaatimuksia sosiaalialan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtäviin.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Risikon ehdotusta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 8 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, eli siinä loppuosa on sama kuin hallituksen esityksessä ja alku niin kuin vastalauseessa 1.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Paula Risikko ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Rauhalan ja ed. Risikon ehdotusten välillä

Ed. Rauhalan ehdotus "jaa", ed. Risikon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Rauhalan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 § hyväksytään keskustelutta.

10 §

Keskustelu:

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 10 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti, ja se tarkoittaa sitä, että 3 momentissa tarkennettaisiin kelpoisuusvaatimuksia lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Paula Risikko ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Risikon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11 § ja 3 §:n edellä oleva väliotsikko, 12 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 13—15 § hyväksytään keskustelutta.

16 §

Keskustelu:

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 16 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että otsikko muutetaan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Paula Risikko ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Risikon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

17 ja 18 § ja 13 §:n edellä oleva väliotsikko sekä johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 3. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 29/2/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Tarja Cronberg ed. Oras Tynkkysen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Cronbergin ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

3, 4, 4 a, 6 ja 6 a § hyväksytään keskustelutta.

6 b §

Keskustelu:

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseen 2 mukaisen sanamuodon.

Oras  Tynkkynen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Cronbergin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Tarja Cronberg ed. Oras Tynkkysen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Cronbergin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7, 8 ja 8 a § hyväksytään keskustelutta.

8 b §

Keskustelu:

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseen 2 mukaisen muodon.

Oras  Tynkkynen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Tarja Cronberg ed. Oras Tynkkysen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Cronbergin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 c, 8 d, 9 ja 9 a § hyväksytään keskustelutta.

10 §

Keskustelu:

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseen 2 mukaisen sanamuodon.

Oras  Tynkkynen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Tarja Cronberg ed. Oras Tynkkysen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Cronbergin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

10 a § hyväksytään keskustelutta.

11 §

Keskustelu:

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseen 2 mukaisen sanamuodon.

Oras  Tynkkynen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Tarja Cronberg ed. Oras Tynkkysen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Cronbergin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

12 ja 15 § hyväksytään keskustelutta.

17 §

Keskustelu:

Markus  Mustajärvi  /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseen 2 mukaisen muodon.

Oras  Tynkkynen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Cronbergin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Tarja Cronberg on ed. Oras Tynkkysen kannattamana ehdottanut vastalauseen 2 mukaisesti, että 3 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ed. Mustajärven ehdotuksesta ja sen jälkeen 3 momentin poistamista koskevasta ed. Cronbergin ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Mustajärven ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Mustajärven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 13 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

2) Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Cronbergin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

18—21, 21 a, 22 ja 23 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 21/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki metsästyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 25/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen