Täysistunnon pöytäkirja 30/2008 vp

PTK 30/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

30. TIISTAINA 1. HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 56 edustajaa:

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Tommy Tabermann /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Pertti Virtanen /ps
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Håkan Nordman /r
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Antti Vuolanne /sd
 • Juha Hakola /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

31.3.—5.4. edustaja

 • Paavo Väyrynen /kesk

1.4. edustajat

 • Paula Risikko /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

1.—3.4. edustajat

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tero Rönni /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

1.—4.4. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

1.—8.4. edustajat

 • Arja Karhuvaara /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.3.—2.4. edustaja

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

28.3.—6.4. edustaja

 • Markus Mustajärvi /vas

1.4. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

1.—3.4. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

1.4. edustaja

 • Risto Autio /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 27.3.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 10/2008 vp ja että puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Eero Lehti vapautusta Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 2.4.2008 kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 12.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko: Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 3.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausunto erityisesti liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelmasta vuoteen 2020. Maa- ja metsätalousvaliokunnalle, sivistysvaliokunnalle, talousvaliokunnalle, tulevaisuusvaliokunnalle, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle sekä ympäristövaliokunnalle varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen asiasta. Lausunnot tulee antaa viimeistään 6.5.2008.

Liikenneministeri Vehviläisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausunto erityisesti liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelmasta vuoteen 2020. Maa- ja metsätalousvaliokunnalle, sivistysvaliokunnalle, talousvaliokunnalle, tulevaisuusvaliokunnalle, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle sekä ympäristövaliokunnalle varattiin mahdollisuus lausunnon antamiseen asiasta. Lausunnot tulee antaa viimeistään 6.5.2008.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimukset hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys 95. kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen nro 187 hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitä täydentävää suositusta koskevasta ehdotuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yleissopimus ja sitä täydentävää suositusta koskeva ehdotus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 21.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen