Täysistunnon pöytäkirja 30/2009 vp

PTK 30/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

30. KESKIVIIKKONA 25. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (15.03—16.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.3. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.3. edustajat

 • Ulla Karvo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Laki autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 24/2009 vp (Juha Hakola /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 26.3.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​