Täysistunnon pöytäkirja 30/2010 vp

PTK 30/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

30. TORSTAINA 25. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—17.54) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.54—18.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 56 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (e)
 • Matti Kangas /vas
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Matti Kauppila /vas (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (e)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Tero Rönni /sd (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Ilkka Viljanen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Krista Kiuru /sd (16.23)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (16.30)
 • Timo V. Korhonen /kesk (17.02)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Bosnia ja Hertsegovinan parlamentin puhemies Milorad Zivkovicin vierailu

Toinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Bosnia ja Hertsegovinan parlamentin puhemies Milorad Zivkovic seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

2) Hallituksen esitys antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Eduskunta antoi suostumuksen valtiontakaukseen mietinnön mukaisesti.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 31/1/2010

4) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 272/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 288/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 26.3.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​