Täysistunnon pöytäkirja 30/2011 vp

PTK 30/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

30. PERJANTAINA 9. SYYSKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petteri Orpo /kok
 • Sari Palm /kd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps

__________

Lepäämässä olevat lakiehdotukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on laatinut luettelon lepäämään hyväksytyistä lakiehdotuksista ja tehnyt ehdotuksen niiden lähettämisestä valiokuntiin. Tämä luettelo on jaettu edustajille.

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 9.9.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 25—29/2011 vp.

__________

Eduskuntaryhmien istumajärjestys

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan 4.5.2011 hyväksymää istumajärjestystä muutetaan siten, että vasenryhmän eduskuntaryhmän istumapaikat ovat puhemiehen paikalta katsottuna äärimmäisinä vasemmalla.

Hyväksyttiin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 13/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle asian kiireellisyyden vuoksi 9.9.2011 pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina 9.9.2011 kello 13.10.

Täysistunto lopetettiin kello 13.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​