Täysistunnon pöytäkirja 30/2014 vp

PTK 30/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

30. TIISTAINA 25. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.59), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.59—16.47) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.47—17.10).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Jörn Donner /r (s)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (s)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 20.3.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 8, 9/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 8 maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asiasta U 9 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 31/1/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta notaarista ja konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 21.3.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 29/1/2014

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 26.3.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​