Täysistunnon pöytäkirja 31/2001 vp

PTK 31/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

31. TORSTAINA 22. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Jouko Jääskeläinen /skl
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22. ja 23.3. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Sauli Niinistö /kok

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

21. ja 22.3. edustaja

 • Lasse Virén /kok

21.3.—3.4. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /skl (isyysloma)

22.3. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.3. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Kantalainen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Hannes Manninen /kesk

22. ja 23.3. edustajat

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Martti Tiuri /kok

__________

ETYJ:n Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2000

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella viime helmikuun 14. päivältä on eduskunnalle saapunut työjärjestyksen 10 §:n mukaisesti annettu valtuuskunnan kertomus yleiskokouksen toiminnasta vuoden 2000 istuntokaudella (K 2/2001 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2001 vp

Lakialoite  LA 53/2000 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 32/2/2001

2) Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 21/2001 vp (Inkeri Kerola /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

3) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 22/2001 vp (Niilo Keränen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 24/2001 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

5) Laki sairausvakuutuslain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2001 vp (Riitta Korhonen /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2001 vp (Leea Hiltunen /skl ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2001 vp (Pehr Löv /r ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 20.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​