Täysistunnon pöytäkirja 31/2003 vp

PTK 31/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

31. KESKIVIIKKONA 4. KESÄKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.6. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Reino Ojala /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Lyly Rajala /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

4. ja 5.6. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

4.—6.6. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jari Vilén /kok

5. ja 6.6. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Roger Jansson /r
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Jari Leppä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.6. edustaja

 • Olli Nepponen /kok

5.6. edustaja

 • Satu Hassi /vihr

5.—11.6. edustaja

 • Jere Lahti /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki säteilylain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2003 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

4) Laki opintotukilain 11 ja 14 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 22/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

5) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki kuntoutusrahalain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 24/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 25/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 38/2003 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2003 vp (Irja Tulonen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2003 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki opintotukilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2003 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2003 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys rataverolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen