Täysistunnon pöytäkirja 31/2008 vp

PTK 31/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

31. KESKIVIIKKONA 2. HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa:

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.4. edustaja

 • Jan Vapaavuori /kok

2. ja 3.4. edustajat

 • Sampsa Kataja /kok
 • Markku Pakkanen /kesk

2.—4.4. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jaakko Laakso /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.4. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

2.4. edustaja

 • Risto Autio /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Lenita Toivakka.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 30/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi eläintautilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 31/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​