Täysistunnon pöytäkirja 31/2009 vp

PTK 31/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

31. TORSTAINA 26. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—18.36).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Sampsa Kataja /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Heikki A. Ollila /kok (16.16)
 • Markku Laukkanen /kesk (16.37)
 • Anneli Kiljunen /sd (16.56)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.3. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

26.3.—3.4. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.3. edustaja

 • Ulla Karvo /kok

26. ja 27.3. edustajat

 • Paula Risikko /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki vesistöön johdettavan lämpöenergian verottamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 19/2009 vp (Sanna Perkiö /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 25/2009 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 223/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 27.3.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​