Täysistunnon pöytäkirja 31/2010 vp

PTK 31/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

31. PERJANTAINA 26. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.15).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 65 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (e)
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (s)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Tero Rönni /sd (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 65, 77, 79—90, 92, 93, 95, 96, 98—104, 107—109, 111—115, 117—123/2010 vp.

Kertomukset

Puhemies:

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvosto on 3.3.2010 antanut eduskunnalle kertomuksen rahaston toiminnasta vuodelta 2009 (K 2/2010 vp).

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 25.3.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 30/3/2010

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 2—6, 12 a, 13, 16, 19 sekä 21—27 §:n mietinnön mukaisina.

28 §

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Karhun tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Saara Karhu on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 28 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 91, ei 41; poissa 67.

( Ään. 1 )

28 a §

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Karhun tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Saara Karhu on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 28 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 91, ei 40; poissa 68.

( Ään. 2 )

28 b §

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä poistetaan.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Karhun tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Saara Karhu on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 28 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 91, ei 40; poissa 68.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 29—33 §:n ja 4 luvun otsikon, 35 ja 38 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Valtioneuvoston selonteko Afganistanin tilanteesta ja Suomen osallistumisesta ISAF-operaatioon

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 243/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 6.4.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​