Täysistunnon pöytäkirja 31/2012 vp

PTK 31/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

31. TORSTAINA 29. MAALISKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—18.29) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.29—19.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Janne Sankelo /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Astrid Thors /r
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (16.15)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta ja Suomen kokonaistuesta Afganistanille, mukaan lukien osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron ja ulkoasiainministerin puheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 32/2/2012

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 30.3.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen