Täysistunnon pöytäkirja 31/2013 vp

PTK 31/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

31. KESKIVIIKKONA 3. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.05—16.45), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.45—17.58) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.58—20.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Tuula Peltonen /sd (14.23)
 • Tuula Väätäinen /sd (15.40)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää James Hirvisaari vapautusta talousvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan perjantaina 5.4.2013 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti on 2.4.2013 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (M 4/2013 vp). Ilmoitus on nähtävänä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 2.4.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 30/8/2013

Keskustelussa on Markus Lohi Eeva-Maria Maijala kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 115, ei 53; poissa 31.

( Ään. 1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

2) Kansallinen energia- ja ilmastostrategia: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20. päivänä maaliskuuta 2013

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus samoin enintään 5 minuuttia. Aikaisempien linjausten mukaisesti valtioneuvoston esittelypuheenvuoro saa kestää enintään 15 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 188/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 4.4.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​