Täysistunnon pöytäkirja 32/2004 vp

PTK 32/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

32. TORSTAINA 25. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Arja Alho /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.3. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk

25. ja 26.3. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.3. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.3. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Paula Risikko /kok

25. ja 26.3. edustaja

 • Säde Tahvanainen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 19/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Laki rikoslain 20 ja 25 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 22/2004 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2004 vp (Arja Alho /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​