Täysistunnon pöytäkirja 32/2007 vp

PTK 32/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

32. PERJANTAINA 1. KESÄKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

 • Marko Asell /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.6. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

3.—5.6. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk

3.—7.6. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

4. ja 5.6. edustajat

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.6. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat kokouksessaan 30. toukokuuta 2007 valinneet puheenjohtajakseen ed. Anneli Kiljusen ja varapuheenjohtajakseen ed. Eero Lehden.

__________

Valtion vakuusrahaston valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Valtion vakuusrahaston valtuusto on kokouksessaan 31. toukokuuta 2007 valinnut puheenjohtajakseen ed. Kyösti Karjulan ja varapuheenjohtajakseen ed. Reijo Kallion.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 1. päivänä kesäkuuta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 24—30/2007 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 15, 16, 19, 21—25, 27, 29—32, 39/2007 vp.

__________

Kansliatoimikunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Heidi Hautala vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 5. päivänä kesäkuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Tarkastusvaliokunnan vaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on tarkastusvaliokunnan vaali.

Kun vaalia varten vaalisäännön 8 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistan mukaisesti seuraavat edustajat.

Sihteeri luki:

jäseniksi

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Ahde /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Raimo Vistbacka /ps

varajäseniksi

 • Jari Leppä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Valto Koski /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd

Puhemies:

Merkitään.

__________

Kutsu tarkastusvaliokunnan järjestäytymiskokoukseen

Puhemies:

Tarkastusvaliokunnan järjestäytymistä varten annan puheenvuoron ed. Erkki Pulliaiselle.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tarkastusvaliokunnan jäsenille ilmoitetaan, että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valtiovarainvaliokunnan vanhaan kokoushuoneeseen valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

__________

2) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 38/2007 vp  (Tuula Väätäinen, sd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki työttömyysturvalain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 40/2007 vp  (Sari Palm/kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​