Täysistunnon pöytäkirja 32/2009 vp

PTK 32/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

32. PERJANTAINA 27. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.03—13.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Sampsa Kataja /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd

__________

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.3. edustaja

 • Maria Guzenina-Richardson /sd

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 27.3.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 23—44/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 74, 78, 84, 89, 90, 94—96, 98, 99, 101, 103, 106, 108—110, 114, 115, 118—121, 123—126, 128—131, 134, 138—140, 145, 152, 170/2009 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 26.3.2009 antanut eduskunnalle selonteon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010—2013 (VNS 3/2009 vp).

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Krista Kiuru ja varajäsenyydestä ed. Maria Guzenina-Richardson,

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Valto Koski ja

talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Antti Vuolanne.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 31.3.2009 kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 9.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 31.3.2009 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 13.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen