Täysistunnon pöytäkirja 32/2010 vp

PTK 32/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

32. TIISTAINA 6. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.01—15.28), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.28—17.59 ja 19.59—20.19) ja puhemies Sauli Niinistö (17.59—19.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (s)
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Juha Hakola /kok
 • Eero Heinäluoma /sd (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petri Salo /kok
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Antti Vuolanne /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jari Larikka /kok (14.17)
 • Eero Heinäluoma /sd (14.46)
 • Olli Nepponen /kok (14.55)
 • Hannes Manninen /kesk (15.04)

__________

Hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on 30.3.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 23—36/2010 vp, joista hallituksen esitys HE 26/2010 vp on esitys valtion lisätalousarvioksi vuodelle 2010.

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 25.3.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 8/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 30.3.2010 antanut eduskunnalle selonteon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011—2014 (VNS 2/2010 vp) sekä selonteon elintarviketurvallisuudesta (VNS 3/2010 vp).

__________

Muutoksia valtioneuvostossa

Toinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on 30.3.2010 määrännyt ympäristöministeriön ja ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn asuntoministeri Jan Pellervo Vapaavuoren ministeriksi käsittelemään myös valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6)  Hallituksen esitys kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 31/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 32/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 33/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 34/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12)  Hallituksen esitys maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 288/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 272/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 283/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 33/1/2010

18) Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 33/2/2010

19) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Laki puoluelain ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 13/2010 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 7.4.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​