Täysistunnon pöytäkirja 32/2011 vp

PTK 32/2011 vp

tarkistettu versio 2.0

32. TIISTAINA 13. SYYSKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—17.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Jouni Backman /sd (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Lenita Toivakka /kok (14.57)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 8.9.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 29, 30/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 29 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 30 maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lepäämässä oleva ehdotus valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

2) Lepäämässä oleva ehdotus laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

3) Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 3/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

4) Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2011 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2011 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta ja lisäpöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 14.9.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen