Täysistunnon pöytäkirja 32/2013 vp

PTK 32/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

32. TORSTAINA 4. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.06), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.06—17.45) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.45—18.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 12 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Olli Immonen /ps
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Kimmo Kivelä /ps (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Martti Mölsä /ps
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Eero Lehti /kok (16.15)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Sanni Grahn-Laasonen vapautusta sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna perjantaina 5.4.2013 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki valtioneuvoston jäsenten ja eräiden virkamiesten karenssiajasta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 8/2013 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 5.4.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen