Täysistunnon pöytäkirja 33/2003 vp

PTK 33/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

33. PERJANTAINA 6. KESÄKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.6. edustajat

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

6.—10.6. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

9.6. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

9. ja 10.6. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.6. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

6.6.—10.8. edustaja

 • Osmo Soininvaara /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5. ja 6.6. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk

6.6. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Rask /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pia Viitanen /sd

6.—10.6. edustaja

 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 18—23/2003 vp.

__________

Eduskunnan tietoon saatettu valtioneuvoston asetus

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29. päivänä joulukuuta 1967 annetun lain 2 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa on eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuna, saapunut sanotun lain nojalla 28 päivänä toukokuuta 2003 annettu

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta.

Tämä asetus (A 1/2003 vp) on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2002

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kirjelmän ohella viime maaliskuun 10. päivältä on eduskunnalle saapunut Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2002 (K 6/2003 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eilen 5. päivänä kesäkuuta 2003 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä (VN 3/2003 vp) on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen ilmoitus muutoksista hänen 24. päivänä huhtikuuta 2003 antamaansa selvitykseen.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1—3, 5, 7, 12, 13/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys rataverolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2003 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2003 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio