Täysistunnon pöytäkirja 33/2004 vp

PTK 33/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

33. PERJANTAINA 26. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Roger Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.3. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd

28.—30.3. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

28.—31.3. edustaja

 • Leena Rauhala /kd

28.3.—1.4. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas

29.—31.3. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Roger Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Valto Koski /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Minna Sirnö /vas

__________

Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella kuluvan maaliskuun 24. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta (VNS 2/2004 vp).

Eduskunnan työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 3, 7—22, 29, 31, 38—44, 46, 49, 52, 55/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee yleissopimuksen hyväksymistä, sekä toiseen ponteen sisältyvistä 1.—3. ehdotuksesta, jotka koskevat ponnessa tarkoitettujen ilmoituksen ja kahden julistuksen antamista. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Yleissopimus ja mietinnön toiseen ponteen sisältyvät 1.—3. ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 1.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 34/6/2004

4) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen