Täysistunnon pöytäkirja 33/2007 vp

PTK 33/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

33. TIISTAINA 5. KESÄKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Thomas Blomqvist /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Paula Sihto /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Tommy Taberman /sd
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.6. edustajat

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Jyri Häkämies /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sari Palm /kd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Paula Sihto /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps

5. ja 6.6. edustajat

 • Claes Andersson /vas
 • Thomas Blomqvist /r
 • Juha Hakola /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tommy Taberman /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk

5.—8.6. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.—6.6. edustaja

 • Merja Kyllönen /vas

5.6. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

5. ja 6.6. edustaja

 • Heidi Hautala /vihr

__________

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tarkastusvaliokunta on kokouksessaan 1.6.2007 valinnut puheenjohtajakseen ed. Matti Ahteen ja varapuheenjohtajakseen ed. Klaus Pentin.

__________

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta on kokouksessaan 11. päivänä toukokuuta 2007 valinnut puheenjohtajakseen ed. Sauli Niinistön ja varapuheenjohtajakseen ed. Johannes Koskisen.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 1. päivänä kesäkuuta 2007 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin ilmoittama muutos hänen aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on kansliatoimikunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on kansliatoimikunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että kansliatoimikunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Anni Sinnemäki.

2) Hallituksen esitys Valko-Venäjän tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

Norjan kuningasparin vierailu

Ensimmäinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Heidän Majesteettinsa Norjan kuningas Harald V ja kuningatar Sonja ovat saapuneet seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan.

Ärade riksdagsledamöter! Jag meddelar att Deras Majestäter Norges Konung Harald V och Drottning Sonja har kommit för att följa plenum. Jag önskar på riksdagens vägnar våra ärade gäster välkomna till riksdagen. (Suosionosoituksia)

__________

3) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys rehulaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys 95. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työsuhdetta koskevan suosituksen johdosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi jätelain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 30/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—23/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa. Pyydän edustajia puheenvuorossansa mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 15.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​