Täysistunnon pöytäkirja 33/2008 vp

PTK 33/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

33. PERJANTAINA 4. HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa:

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.4. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

7.—9.4. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Tuija Nurmi /kok

7.—11.4. edustaja

 • Inkeri Kerola /kesk

7.—20.4. edustaja

 • Katri Komi /kesk

7.—30.4. edustajat

 • Johanna Karimäki /vihr
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Aila Paloniemi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.4. edustajat

 • Sampsa Kataja /kok
 • Katja Taimela /sd

__________

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on 4. päivänä huhtikuuta 2008 päivätyllä avoimella kirjeellä pyynnöstä vapauttanut valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Ilkka Armas Mikael Kanervan valtioneuvoston jäsenyydestä ja ulkoasiainministerin tehtävistä tästä päivästä lukien sekä nimittänyt ja määrännyt samasta ajankohdasta lukien filosofian tohtori, Euroopan parlamentin jäsen Cai-Göran Alexander Stubbin valtioneuvoston jäseneksi ja ulkoasiainministeriksi.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 4.4.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 32—34/2008 vp.

__________

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnalle on 28.3.2008 saapunut hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 (K 2/2008 vp).

Hallituksen toimenpidekertomukseen liittyvät oheisaineistona työllisyyskertomus vuodelta 2007 ja kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2007.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 61, 62, 64—71, 73, 74, 76—91, 93, 95/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2008 vp  (Jacob Söderman /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK x/y/2008

4) Laki perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 18/2008 vp  (Tommy Tabermann /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta 2007

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen