Täysistunnon pöytäkirja 33/2009 vp

PTK 33/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

33. TIISTAINA 31. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (12.03—13.57 ja 18.00—19.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.57—16.02 ja 19.57—20.29) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.02—18.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Minna Sirnö /vas (12.52)
 • Ilkka Kanerva /kok (14.04)
 • Anneli Kiljunen /sd (14.24)
 • Susanna Haapoja /kesk (16.00)
 • Matti Ahde /sd (16.05)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30. ja 31.3. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Kimmo Sasi /kok

31.3. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Henna Virkkunen /kok

31.3.—3.4. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

31.3. edustajat

 • Thomas Blomqvist /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd

31.3.—14.4. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 26.3.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 21—26/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 21—U 23 hallintovaliokunnan,

asiasta U 24 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asioista U 25 ja U 26 talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies:

Hallitus on 26.3.2009 antanut eduskunnalle toimenpidekertomuksen vuodelta 2008 (K 1/2009 vp).

Toimenpidekertomukseen liittyvät oheisai-neistona kertomus kielilain soveltamisesta, ke-hitysyhteistyökertomus ja työllisyyskertomus vuodelta 2008.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natrin ja varajäseneksi ed. Krista Kiurun,

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natrin ja

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natrin ja varajäseneksi ed. Antti Vuolanteen.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010—2013

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 3.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 24.4.2009.

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Lisäksi puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 24.4.2009.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 13/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2009 vp

Lakialoite  LA 14, 23/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 1.4.2009 kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 20.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen