Täysistunnon pöytäkirja 33/2010 vp

PTK 33/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

33. KESKIVIIKKONA 7. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—16.00), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—17.56 ja 20.01—21.57) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.56—20.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Liisa Hyssälä /kesk (e)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sirpa Paatero /sd (14.17)
 • Jukka Mäkelä /kok (15.48)
 • Leena Rauhala /kd (16.41)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 30.3.2010 toi- mittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 9/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies:

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on 22.3.2010 antanut eduskunnalle kertomuksen neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2009 (K 4/2010 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 283/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 6.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 32/17/2010

Keskustelussa on ed. Satu Taiveaho ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1. ja 3.—5. lakiehdotuksen.

Puhemies:

Nyt on päätettävä 2. lakiehdotuksesta. Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 2. lakiehdotuksen äänin

jaa 101, ei 61; poissa 37.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 6.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 32/18/2010

Keskustelussa on ed. Jyrki Yrttiaho ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 156, ei 6; poissa 37.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vuoden 2010 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen pyydetyt puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 30/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2010 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 8.4.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen