Täysistunnon pöytäkirja 33/2014 vp

PTK 33/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

33. TIISTAINA 1. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.06—14.52).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Pia Kauma /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Timo Soini /ps
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Tapani Tölli /kesk (14.23)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 27.3.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 17/2014 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 27.3.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 10/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on 24.3.2014 antanut eduskunnalle kertomuksen neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2013 (K 6/2014 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 5, 6, 37, 49, 65—68, 70, 72—85, 87—94, 96—98, 100, 102, 104—108, 110, 112, 114, 133/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta sekä valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä kansainvälisistä velvoitteista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan, mietinnön toisessa ponnessa tarkoitetun selityksen antamisen, kolmannessa ponnessa tarkoitettujen varaumien tekemisen, neljännessä ponnessa tarkoitetun ilmoituksen muuttamisen ja viidennessä ponnessa tarkoitetun selityksen muuttamisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2014 vp

Lakialoite  LA 31/2011 vp, 12/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2014 vp

Lakialoite  LA 15/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 2.4.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 14.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​