Täysistunnon pöytäkirja 34/2005 vp

PTK 34/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

34. KESKIVIIKKONA 6. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.4. edustaja

 • Markku Koski /kesk

6. ja 7.4. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Martin Saarikangas /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.4. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk

6.—8.4. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.4. edustajat

 • Jukka Roos /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan.

Samalla puhemiesneuvosto ehdottaa, että ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle kevätistuntokauden aikana.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa kertomuksesta lausunto kevätistuntokauden aikana, sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2005 vp

Lakialoite  LA 136/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 276/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2005 vp  (Irja Tulonen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​