Täysistunnon pöytäkirja 34/2008 vp

PTK 34/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

34. TIISTAINA 8. HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 61 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Timo Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Olli Nepponen /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Annika Lapintie /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Martti Korhonen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7. ja 8.4. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Johanna Sumuvuori /vihr

7.—30.4. edustaja

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

8.4. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Christina Gestrin /r
 • Leena Harkimo /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok

8. ja 9.4. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

8.—21.4. edustaja

 • Jaakko Laakso /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.—11.4. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

8.4. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

8.—10.4. edustaja

 • Maria Guzenina-Richardson /sd

8.—22.4. edustaja

 • Antti Vuolanne /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 3.4.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 11, 12/2008 vp ja että puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 11 maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asiasta U 12 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus

Puhemies:

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan kirjelmän 8.2.2008 ohella on eduskunnalle saapunut kertomus yleiskokouksen toiminnasta vuoden 2007 istuntokaudella (K 3/2008 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selvitys Suomen tuesta Afganistanin vakauttamiselle

Keskustelu

Valtioneuvoston selvitys  UTP 19/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto  UaVL 1/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on päättänyt, että valtioneuvoston selvitys ulkoasiainvaliokunnalle Suomen tuesta Afganistanin vakauttamiselle otetaan keskusteltavaksi täysistunnossa. Ulkoasiainvaliokunta on antanut selvityksestä lausunnon. Perustuslain mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 35/1/2008

5) Hallituksen esitys huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 32/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 33/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8)  Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, maa-aineslain muuttamisesta ja pelastuslain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 34/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 16.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​